Ovisno o vrsti anestezije razlikujemo i ovlasti tko je od liječnika specijalista smije davati. 

Tako lokalnu anesteziju smiju davati svi liječnici koji imaju pravovaljanu licencu za rad u zdravstvu na području RH. Tako nju obično provode dermatolozi, otorinolaringolozi, zubari, opći kirurzi, ortopedi, traumatolozi, plastično-rekonstruktivni kirurzi, ginekolozi, liječnici opće prakse i dr.

Za sedaciju i lokalno-potenciranu anesteziju pravila nisu baš sasvim jasna niti su striktno zakonski ili nekim drugim aktom postavljena.

Tako se svi oni koji daju lokalnu anesteziju ponekad upuštaju i u njeno potenciranje hipnoticima i anesteticima izazivajući određene stadije sedacije a da pri tome nisu za to na adekvatni način obučeni i obično se znanje o djelovanju svodi na međusobnu usmenu predaju i iskustvo po principima pokušaja i pogreške. Vrlo često sedaciju hipnoticima i anesteticima koriste i razne invazivne struke unutar internističke i radiološke specijalizacije kada se primjenjuju razne bolne ili neugodne dijagnostičke pretrage ili one koje zahtijevaju dugotrajniju mirnoću za vrijeme pretrage.

Zbog toga što su te struke često nedovoljno osposobljene za upotrebu jakih hipnotika i anestetika dešavaju se neželjene incidentne situacije koje znaju ponekad biti i po život opasne. Takve situacije se zbivaju posvuda u svijetu (najbolji primjer za to je nedavna tragična smrt pop pjevača Michael Jackson-a kojoj je kumovao nesavjesni i nestručni kardiolog), u europi i kod nas otprilike sličnom učestalošću te je zbog toga ESA (Europsko udruženje anesteziologa) prošle godine donijelo određenu preporuku svim vladama u sklopu EU da se takovo ponašanje zabrani i sankcionira. No  kako to još nije prihvaćeno i dalje imamo izlete određenih liječnika u područje za koje nisu educirani.

S obzirom na nivoe sedacije moglo bi se dozvoliti da plitku ili površnu sedaciju blažim hipnoticima mogu primjenjivati svi licencirani liječnici dok bi onu duboku u kojoj se koriste jaki hipnotici, anestetici a pogotovo opioidi  mogli davati jedino i isključivo educirani anesteziolozi ili za to posebno osposobljeni liječnici drugih specijalizacija.

Za regionalnu anesteziju, periferne blokove te dakako opću anesteziju dileme nema, nju daju samo i isključivo za to educirani liječnici specijalisti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja. Samo su oni educirani da osim primjene anestezije tijekom operacije/zahvata brinu o:

  • Vašim osnovnim životnim funkcijama (rad srca, disanje, rad bubrega),
  • nadoknadi tekućina i elektrolita (infuzije),
  • krvi i krvnih pripravaka (ukoliko to operacija zahtijeva),
  • koriste razne aparate (monitoring) kojima se nadgleda i prati rad važnih organa

te tako osiguravaju maksimalnu sigurnost u anesteziji.

Anesteziologu u sali usko surađuje s kirurgom tijekom izvođenja operacije te prateći postupni tijek zahvata u svakom trenu prilagođava svoje postupke u anesteziji zahtjevima trenutka ali i predviđa mogući tijek zahvata i njegove potrebe jer „dobar anesteziolog je onaj koji je u promišljanjima bar dva koraka ispred kirurga”. Zato je potrebna uska suradnja i povjerenje između oba člana kirurškog tima o kojima podjednako ovisi ishod i uspješnost operacije.

Categories: O anesteziji

Leave a Reply