U zemljama Europske unije većina ili gotovo sve privatne medicinske ustanove imaju uz klasična osiguranja ustanova i posebnu vrstu osiguranja koja pojedinačno osigurava rizik greške operatera.

To nije osiguranje vezano uz ime i prezime pacijenta, već uz ime i prezime operatera, specijalizaciju koju ima i vrstu zahvata koji se čini.

To znači da nije moguće osigurati operaciju tumora mozga ako ju čini plastični kirurg.

Slično nije moguće osigurati operaciju dojki ako ju čini kirurg glave i vrata.

To je slično kao što se ne može osigurati auto za štete koje učini ako vozač pijan prođe kroz crveno svjetlo i počini štetu.

Klinika Barbel je u središnjici priprema za takvu vrstu osiguranja sa jednom od jakih osiguravajućih kuća.


Leave a Reply