Uloga liječnika kod pregleda je, pažljivo slušajući pacijenta, uočiti što ga smeta, što želi i kakva su mu očekivanja.

Pregled pacijenta se čini u prisutnosti medicinske sestre, a kod maloljetne osobe obavezan je jedan od roditelja, za žensko dijete majka, za muško otac, iako je moguća i zamjena.

Obuhvaća sve dostupne metode pregleda, ovisno o razlogu dolaska.

Tako se kod dojke čini vizualni pregled dojki, palpacija dojki i limfnih čvorova pazuha, a vaganje pacijenta i mjerenje opsega raznih dijelova tijela, čini se kod operacijskih zahvata oblikovanja tijela.

Digitalna foto obrada je sastavni dio konzultacija i čini se u tipičnim i određenim medicinskim projekcijama, sa pregledom i razgovorom s pacijentom o izgledu na fotografijama.

Digitalna animacija je moguća, sistemom prije-poslije, iako je ponekad lakše računalu napraviti operaciju nego nama.

Na pregledu se analizira sva medicinska dokumentacija koju pacijent ima, a bitna je za operacijski zahvat. Najbolje je unaprijed donijeti kopije svih nalaza i pohraniti ih u Barbelu do završetka liječenja.

Nakon pregled i razgovora jednom dijelu pacijenata se:

  • Savjetuje da se ne operiraju jer nemaju potrebe ili su nekritični prema ishodu operacije.
  • Drugom se prolongira vrijeme operacije za nekoliko ili više godina ako su premladi.
  • Treća grupa ima indikaciju za operacijski zahvat.

Slijedi upoznavanje sa tijekom same operacije, detaljima postupka, vrsti anestezije, očekivanim rezultatima operacijskog zahvata, bolovima iza operacije, mgućim komplikacijama, oporavku iza operacije, potrebnim kontrolama itd.


Leave a Reply