Spadaju u jednu od najvažnijih tema o kojima liječnik mora razgovarati sa pacijentom.

Najčešće se radi o nekoliko grupa mogućih komplikacija, neke su zajedničke za pojedine zahvate, ali je obavezno razgovarati o tome zahvatu precizno a ne uopćeno.

Pacijent potpisuje suglasnost za dogovoreni operacijski zahvat i vrstu anestezije. Uz to potpisuje dokument na kojem stoje pojedinačno nabrojene moguće komplikacije te operacije, s načinima liječenja.

Najvažnije je da to pacijent dobro shvati, jer ako se nešto dešava, umjesto da se uplaši, treba problem prepoznati i javiti se svom liječniku.

Naravno da se nastoji svesti komplikacije na minimum, a one teže svakako ukloniti. Ipak, pacijent ima pravo znati što ga očekuje, mora biti informiran i priseban prije donošenja odluke.

POTPIS SUGLASNOSTI ZA DOGOVORENI OP. ZAHVAT

Potpis suglasnost za operaciju sa potpisom o upoznavanju sa mogućim komplikacijama toga zahvata potpisuje se najmanje 24 sata prije operacije, kada pacijent dobro razmisli.

Bilo bi poželjno da kontaktira svog liječnika primarne zaštite, kojemu se uvijek vraća i koji bi sve o pacijentu trebao znati.

Konačno on će prvi i prepoznati neki mogući problem.


Leave a Reply