Oporavak pacijent je važna činjenica, kako za planiranje izostanka sa posla, brige oko obitelji, tako i česte želje pacijenta da ga za to vrijeme nitko ne vidi.

Cilj operacije je dobar i što brži oporavak, rana mobilizacija pacijenta i boravak kod kuće čim je pacijent za to sposoban.

Važno je napomenuti da ni jedan pacijent ne može napustiti kliniku prije 6 sati iza opće anestezije a ako je potrebno ostaje i duže.

Prvi izlazak u javnost i povratak na posao, česta je tema pacijenata, ona je jako različita za svaku operaciju i kreće se od nekoliko dana do čak 6 tjedana.

Za svaku operaciju se sačinjava očekivani hodogram oporavka, terapija, fizička aktivnost po vrstama i intenzitetu.

Također je važno napomenuti da svaka operacija, pa i najmanja, treba minimum 6 mjeseci do punog oporavka.

Tek tada je stanje skoro definitivno i može se napraviti procjena rezultata zahvata. Ako je potrebna neka manja korekcija , ona se najčešće čini poslije toga vremena.


Leave a Reply