Često pacijent zna što želi ali ne zna gdje i tko ?

Listajući novine ili iz drugih medija pacijent često ne može iz ponuđenog izdvojiti potencijalne operatere i ustanove po specijalističkim granama djelatnostima.

Također je problem, što neki liječnici svoju profesiju, tj. specijalizaciju, ne ističu kako je propisano, već koriste nazive koji nigdje službeno ne postoje.

Čest primjer je “Estetski kirurg” a ta profesija ne postoji.

Kada bi pisali dr. XY, Estetski kirurg, specijalista ORL, zna se da je to specijalist za Uho, Grlo i Nos te Kirurgiju glave i vrata, koji posebno naglašava u okviru te kirurgije interes za estetiku.

Sasvim je suprotan primjer kada taj isti imaginarni XY “Estetski kirurg” ne istakne specijalizaciju, te operira dojke, za koje nema edukaciju.

Stoga pacijent, koji je u dilemi, može tražiti od liječnika diplomu o specijalizaciji, licencu i rješenje za zdravstvenu ustanovu.

Pacijent koji nije siguran u svoju odluku oko operacije, izbora liječnika, ustanove, planiranog ili izvedenog zahvata, rezultata operacije i drugo, ima pravo i mogućnost konzultacije sa nekom od naših strukovnih udruga ili državnih institucija.

Za dio pacijenata koji žele potpuniju informaciju o gore navedenim temama u prilogu su programi specijalizacija i užih specijalizacija u RH


Leave a Reply