dr. Dražen Matleković rođen je u Šibeniku iz kojeg s nepune tri godine seli u Zagreb. Srednju medicinsku školu za sanitarno-laboratorijske tehničare završava u Zagrebu. Nakon srednje škole upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te ga s odličnim uspjehom završava pred sam domovinski rat. Tijekom domovinskog rata izmjenjuje se vrijeme povedeno na obaveznom stažu koji obavlja na KBC Zagreb s vremenom provedenim u oružanim snagama RH.

Specijalizaciju iz anestezije i intenzivnog liječenja provodi za KB Merkur na kojem obavlja i veći dio specijalističkog staža dok specifične dijelove obavlja po zagrebačkim klinikama u Klaićevoj, Rebru i Dubravi.

Specijalistički ispit polaže u KBC Zagreb te dobiva diplomu i licencu za rad s nazivom – specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja.

Svoje najplodnije spacijalističke dane provodi na KB Merkur kao specijalista za vaskularnu, abdominalnu, traumatološku i urološku kirurgiju te kao član male grupe anesteziologa uključenih u transplantaciju solidnih organa – jetre, gušterače i bubrega.

Tako je već tokom same specijalizacije postao članom tad tek osnovanog, a poslije i vrlo uspješnog, transplantacijslog tima KB Merkur koji postaje okosnica danas i u svijetu priznate transplantacijske medicine u Republici Hrvatskoj.

U tom vremenu od polaganja specijalističkog ispita pa sve do prelaska u Polikliniku Barbel osim redovnih poslova na tada vrlo zahtijevnoj kirurškoj klinici KB Merkur, na kojoj su kao perjenice bile velika vaskularna i abdominalna kirurgija na čelu s prof. dr. sci. Tomislavom Šošom, za vrijeme izvanrednog posla u sklopu transplantacijskog tima bio je aktivno uključen u više od 2/3 svih transplantacija jetre, bubrega, gušterače te living donor transplantacija jetre koje su u tom vremenu obavljene na KB Merkur a bilo ih je više od 280.

Autor i koautor je više članaka, nastavnih tekstova i poglavlja u knjigama iz područja anesteziologije i intenzivne medicine.

Sudionik je prvog F.E.E.A. tečaja organiziranog u Hrvatskoj od 1997-1999. a nakon toga je i dugogodišnji tajnik, organizator i predavač na F.E.E.A/CEEA europskim tečajevima iz anesteziologije i intenzivnog liječenja (1999.-2010.).

Po dolasku u polikliniku Barbel predaje se novim izazovima tzv. Fast-track kirurgije tj. anestezije za dnevnu kirurgiju u kojoj je jedan od vrlo bitnih ciljeva brz i potpun oporavak pacijenta bez neugodnih nuspojava anestezije kao što su poslijeoperacijska mučnina i povraćanje te pri tom razvija i svoje posebne metode opće anestezije kojima je sveo incidenciju PONV sindroma na ispod 3% (uobičajna incidencija je od 15-25 (50)%).

Categories: O anesteziji

Leave a Reply