Konzultacijski pregled

Uloga liječnika kod pregleda je, pažljivo slušajući pacijenta, uočiti što ga smeta, što želi i kakva su mu očekivanja. Pregled pacijenta se čini u prisutnosti medicinske sestre, a kod maloljetne osobe obavezan je jedan od roditelja, za žensko dijete majka, za muško otac, iako je moguća i zamjena. Obuhvaća sve Read more…

Moguće komplikacije

Spadaju u jednu od najvažnijih tema o kojima liječnik mora razgovarati sa pacijentom. Najčešće se radi o nekoliko grupa mogućih komplikacija, neke su zajedničke za pojedine zahvate, ali je obavezno razgovarati o tome zahvatu precizno a ne uopćeno. Pacijent potpisuje suglasnost za dogovoreni operacijski zahvat i vrstu anestezije. Uz to Read more…