Croatian English French German Portuguese Russian Spanish
  • Da dobije detaljno mišljenje o opravdanosti zahvata, metodama, upotrijebljenim materijalima posebice implantatima bilo koje vrste, njihovo porijeklo i dobavljača kao i registraciju u Hrvatskoj
  • Da ga operira izabrani operater koji ima Hrvatsku licencu za tu vrstu zahvata i iskustvo koje je stekao legalnom i priznatom edukacijom u RH.
  • Pacijent ima pravo saznati istinu o operacijskom zahvatu.
  • Ima pravo na korekcijski zahvat ako se nešto desilo a nije krivnja pacijenta ili reakcija njegovog tijela.
  • Pravo uvida na cjelokupnu medicinsku dokumentaciju, koja obuhvaća povijest bolesti, pregled i mišljenje anesteziologa, certifikate za sve što se u tijelo ugrađuje.
  • Pravo uvida u registraciju zdravstvene ustanove gdje se želi operirati.
  • Pravo uvida u licencu liječnika operatera i liječnika anesteziologa.
  • Pravo drugog mišljenja.
  • Pravo na upit ili žalbu Liječničkoj komori i Zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravstva.
  • Pravo satisfakcije za kaznena djela koja se eventualno mogu počiniti nad pacijentom ili u okviru specijalizacije, ali i ona koja proizlaze iz operiranja van specijalizacije, kao i ugradnje implantata koji nemaju dozvolu korištenja u RH, kao i korištenje preparata koji nemaju registraciju u RH.

Kontakt informacije

Adresa:

Poliklinika BARBEL

Dragutina Hirča 1

10000 Zagreb

Telefon:

+385 (1) 23 06 100

Fax:

+385 (1) 23 06 300

e-mail:

info@barbel-plasticsurgery.hr

Hotmail.com Error

Zbog nama nepoznatog razloga Poliklinika Barbel nije u mogućnosti odgovarati na e-mail poruke koje dolaze s hotmail.com poslužitelja.

Molimo Vas da nam e-mail poruke ne šaljete s hotmail.com servisa nego nekog drugog kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na istu.

Hvala na razumijevanju

Radno vrijeme Poliklinike BARBEL

od 9 do 16 sati

Operacijski dani: Ponedjeljak - Četvrtak

Ambulantni dan: Petak

(uz prethodnu telefonsku predbilježbu)

Ostalo prema dogovoru.