Croatian English French German Portuguese Russian Spanish

Program specijaliste plastične kirugije

Naziv specijalizacije: PLASTIČNA KIRURGIJA

UŽE SPECIJALIZACIJE OPĆE KIRURGIJE JESU:
  • traumatologija
  • torakalna kirurgija,
  • digestivna (abdominalna) kirurgija,
  • kardijalna kirurgija
  • plastična kirurgija i
  • vaskularna kirurgija.

Trajanje uže specijalizacije je 24 mjeseca. Od toga je 2 mjeseca godišnjeg odmora

PROGRAM UŽE SPECIJALIZACIJE

Program se sastoji iz dva osnovna dijela

  • TEORIJSKO-NASTAVNI DIO - 4 mjeseca
  • KIRURŠKl DIO - 18 mjeseci

Omjer A:B = 1:4,5

PLASTIČNA KIRURGIJA

Tijekom uže specijalizacije iz plastične kirurgije specijalist opće kirurgije će boraviti:

a) u odjelu (klinici) maksilofacijalne kirurgije 3 mjeseca

b) u odjelu (klinici) za ORL 1 mjesec

c) u odjelu (klinici) za plastičnu kirurgiju 18 mjeseci

Ad a) U odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju specijalist će savladati dijagnostiku i liječenje rascjepa usnice i nepca, disekciju vrata, ozljeda ličnih kostiju

Ad b) U odjelu za OHL specijalist će svladati dijagnostiku i liječenje prirođenih i stečenih bolesti nosa, uške te rekonstrukciju iz onkoloških zahvata.

Ad c) U plastičnom odjelu treba svladati:

Teorijski dio:

1. Opći dio

Opći principi (incizije, instrumentarij, postoperacijsko pračenje osnove tehnike), transplantati kože, režnjevi kože, kirurgija ožiljka opekline, tumori kože, rekonstrukcijski zahvati na mekom oglavku, licu i kranijumu, dekubitusi.

2 Posebni dio:

Kirurgija šake: kirurgija tetiva, ozljede i prijelomi malih kostiju, (Dupuytrenova kontraktura, kongenitalne anomalije, tumori kože, reumatoidni artritis, kompresivne neuropatije), mikrokirurgija (vježbe tehnike mikrovaskularne anastomoze, šav perifernog živca, odizanje i slobodan prijenos režnjeva, kirurgija perifernih živaca, replantacija), korekcijska i estetska kirurgija (estetska kirurgija lica, kapaka, nosa, uha i usana, kirurgija dojke, kirurgija trbušne stijenke, tehnika liposukcije).

3. Praktični dio:

A) Prije samostalnih operacijskih zahvata specijalist mora izvršiti asistencije: opća plastična kirurgija (70), kirurgija šake (40), mikrokirurgija i rekonstrukcijska kirurgija (70), estetska kirurgija (35), kirurški zahvati na dojci (20), maksilofacijalna kirurgija i otorinolaringologija (20)

B) Popis i broj obveznih operacijskih zahvata: opća plastička kirurgija: (uzimanje slobodnog kožnog transplantata) (30), primjena lokalnog režnja (20), tangencij, ekscizija opekline (10), lokalni režanj kod dekubitusa (3), ekscizija kožnih tumora (30), kirurgija šake: (Z) plastika-fasciektomija (5), primarna obrada ozljeđene šake (5), lokalni režnjevi na šaci (5), šav fleksornih i ekstenzornih tetiva (5), mikrokirurgija i rekonstrukcijska kirurgija: (mikrovaskularne anastomoze) (5), mikroneurokirurgija perifernih živaca (5), odizanje slobodnog režnja (5), replantacije (5), estetska kirurgija: (blefaroplastika (1), otoplastika (2), ritidektomija (1), rinoplastika (2), dermoabrazija (2), liposukcija (2), kirurški zahvati na dojci (5), maksilofacijalna kirurgija i otorinolaringologija: (rascjep usne i nepca) (2), ekscizija tumora na glavi i disekcija vrata (1), primjena lokalnih režnjeva na glavi (3), septorhinoplastika (1), rekonstrukcija uške (1).

Ukupno: 207 operacija.

Od ukupno 207 operacijskih zahvata kandidat ih mora samostalno izvršiti 60%.

Kontakt informacije

Adresa:

Poliklinika BARBEL

Dragutina Hirča 1

10000 Zagreb

Telefon:

+385 (1) 23 06 100

Fax:

+385 (1) 23 06 300

e-mail:

info@barbel-plasticsurgery.hr

Hotmail.com Error

Zbog nama nepoznatog razloga Poliklinika Barbel nije u mogućnosti odgovarati na e-mail poruke koje dolaze s hotmail.com poslužitelja.

Molimo Vas da nam e-mail poruke ne šaljete s hotmail.com servisa nego nekog drugog kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na istu.

Hvala na razumijevanju

Radno vrijeme Poliklinike BARBEL

od 9 do 16 sati

Operacijski dani: Ponedjeljak - Četvrtak

Ambulantni dan: Petak

(uz prethodnu telefonsku predbilježbu)

Ostalo prema dogovoru.