Croatian English French German Portuguese Russian Spanish

2. Hrvatski dermatovenerološki kongres, Opatija 16 - 19.05.2002.

4. Hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirugije sa međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb 26.09.2002.

1. Međunarodni kongres plastične kirurgije u BiH 24 - 27.09.2003.

nlo_mImplantati za usnice ili NLO. Sažetak teme kongresa

Kinčl. M. spec. opće i plastične kirurgije , Grabić D. spec. anesteziologije i reanimatologije , Crnić A. spec. opće i plastične kirurgije, Radeljić A. spec. opće i plastične kirurgije, Kinčl A. spec. opće medicine

Poliklinika za opću i plastičnu kirurgiju Barbel, Zagreb

Sažetak

Svrha rada: Prikazati posljedice trenda povećavanja usta injektiranjem tvari nepoznatog sastava sa razvijanjem granuloma oko nepoznate tvari , koja je u obliku gela, višekratno aplicirana u usne i zonu oko usana.

Rezultati su kozmetske deformacije usana sa funkcionalnim i psihičkim tegobama.

Željelo se bolji izgled, simetričnost , izražajniju mimiku, rumenilo i senzibilitet usana, elastičnosti, mekoću, senzualnost i zadovoljstvo.

Često se dobilo: loš izgled povećanih usana, asimetričnost i kvrgavost, gubitak osjeta, lividitet ili bljedoću, otežan izgovor nekih glasova, pucanje usna, otežano pijenje tekućine.

Implantat kao registrirano(dozvoljeno)sredstvo se ugrađuje u tijelo sa različitim ciljevima i indikacijama ali točno određenim i poznatim kemijskim sastavom, tkivnom podnošljivošću, toksičnosću, rokom trajanja (djelovanja), mogućim komplikacijama.

Stoga u ovom prikazu nije moguće govoriti o implantatima već o NLO usana (Neidentificiranim labijalnim objektima) i tek složenije analize mogu pokazati o čemu se radi.

Najvjerojatnije se ne radi o standardiziranom i registriranom implantatu i postupku apliciranja u Hrvatskoj.

Metode: Dvadeset i osam operacija odstranjenja granuloma , podijeljeno je u dvije grupe.

Prvu grupu čine zahvati u općoj anesteziji kada se istovremeno operirala gornja i donje usna ili se radilo o psihički nestabilnom pacijentu te drugu grupu operacija u lokalnoj anesteziji za pacijente koji su operirani drugi puta ili je zahvat bio manjeg opsega.

Kod 40% pacijenata nije korišten lokalni vazokonstriktor zbog lividiteta usana i cirkulatorne insuficijencije.

Rezultati: Kod prve grupe pacijenata imali smo 56 % ponovnih operacijskih zahvata, od čega kod 42 % jedan korektivni zahvat a kod 14 % dva korektivna zahvata.

Kod druge grupe imali smo 21 % ponovnih operacijskih zahvata

Manje korekcije rumenila nisu u statistici.

Kod 72 % pacijenata postigao se zadovoljavajući kozmetski efekt ,

kod 13 % liječenje nije završeno,

kod 11 % rezultat nije zadovoljavajući jer je količina implantata ugrozila vitalitet tkiva (nekroza).

Kod 4 % imali smo komplikacije u smislu jačih fibroza i smetnji artikulacije,

Psihičke tegobe nismo još valorizirali, jer su liječenja u tijeku.

Zaključak: Liječnik mora pažljivo procijeniti indikaciju za povećanje usana prema mogućim komplikacijama, uz obaveznu upotrebu registriranog preparata, informirati pacijenta o implantatu koji se koristi, mogućim komplikacijama te u povijesti bolesti navesti vrstu i količinu implantirane tvari.

Dilema zaključka:

Može li se kao implantat upotrijebiti sve ono što nije izrijekom zabranjeno ili se može upotrijebiti samo ono što je izrijekom dozvoljeno.

Kontakt informacije

Adresa:

Poliklinika BARBEL

Dragutina Hirča 1

10000 Zagreb

Telefon:

+385 (1) 23 06 100

Fax:

+385 (1) 23 06 300

e-mail:

info@barbel-plasticsurgery.hr

Hotmail.com Error

Zbog nama nepoznatog razloga Poliklinika Barbel nije u mogućnosti odgovarati na e-mail poruke koje dolaze s hotmail.com poslužitelja.

Molimo Vas da nam e-mail poruke ne šaljete s hotmail.com servisa nego nekog drugog kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na istu.

Hvala na razumijevanju

Radno vrijeme Poliklinike BARBEL

od 9 do 16 sati

Operacijski dani: Ponedjeljak - Četvrtak

Ambulantni dan: Petak

(uz prethodnu telefonsku predbilježbu)

Ostalo prema dogovoru.