Croatian English French German Portuguese Russian Spanish

SILIKONSKI IMPLANTATI I MALIGNE BOLESTI DOJKE

Velike stručne studije pokazale su da implantati dojki ne podižu rizik malignog oboljenja dojki. Jedno vrijeme dijagnostika dojke nije pratila trend umetaka ali danas to sigurno nije problem, naročito kod smještaja umecima ispod prsnog mišića.

IMPLANTATI I TRUDNOĆA, DOJENJE

Implantati dojke ne moraju biti problem u trudnoći. Što je umetak manji, opterećenje za dojku je manje. Naravno da to ovisi o tonusu kože, kao i samom bujanju dojke. Ako je volumen prevelik, može doći do pojave strija, koje će sigurno kasnije dovesti do lošijeg izgleda dojki. Iz toga razloga, kod žena koje su rodile mogućnost povećanja dojki su velike. Kod mladih žena koje trebaju roditi treba pažljivo odvagnuti za i protiv i svakako upotrijebiti manje volumene umetaka.

Velika prednost je stavljanje umetka ispod prsnog mišića, što zbog manjeg pritiska na žljezdu, veće stabilnosti dojke, tako i zbog ipak lakše dijagnostike dojke kasnije. Ukoliko u trudnoći jako nabujaju dojke i prijeti pojava jakih strija, moguće je sa relativno manjom intervencijom privremeno odstraniti implantate. Dojenje uz implantate ne razlikuje se bitno od dojenja bez implantata, ipak nije uputno jako dugo dojiti, najbolje je o tome se konzultirati sa svojim pedijatrom.

Nikakvi silikoni ne odlaze u krv djeteta, kao što je svojevremeno bila panika među rodiljama.trudnica_m

  • Implantat ne isključuje trudnoću
  • Dojenje je moguće i uz umetke
  • Posebna njega kože dojki
  • Dojenje DA ali ne predugo
  • Manji umetak - manje rizika
  • Dojenje ne unosi silikon u bebu
  • Uvijek nošenje grudnjaka
  • Izdajanje viška mlijeka
  • Eksplantacija samo izuzetno

ANESTEZIJA

Izbor ovisi o dogovoru pacijenta i liječnika, moguće je zahvat napraviti i u lokalnoj anesteziji ali se ipak često koristi opća anestezija ili kombinacije. Izbor je:

 • Lokalna anestezija
 • Lokalna potencirana anestezija
 • Opća anestezija

BOLOVI

Bolovi su umjereni, nešto jači kod smještaja ispod prsnog mišića, ali u današnje vrijeme izbor dobrih analgetika je veliki, i zajedno sa lijekovima koji opuštaju prsne mišić doista ne predstavljaju problem.

DOB ŽENE I POVEĆANJE DOJKI

Nema gornje granice za povećanje dojke. Više to ovisi o statusu žljezde i kože, što se mijenja sa godinama, ali je jako različito kod svake žene. Donja granica je minimum 18 godina.

OPUŠTENA DOJKA I IMPLANTATI

pov1_mpov2_m

Manja opuštenost dojke, koja se očituje u gubitku volumena u gornjem dijelu dojke, i dobivanjem trbuščića sa donje strane, svakako uz dobar položaj bradavice moguće je ispraviti sa umecima. Oni služe za to da ispune manjak žljezde u višku kože.

Ukoliko je bradavica spuštena ispod horizontalne ravnine brazde ispod dojke, lijepu dojku nije moguće dobiti samo sa umecima. Moguće je povećati dojku i učiniti podizanje (lifting) te dojke, ili ako ima dovoljno volumena samo podizanje dojke.

VIJEK TRAJANJA IMPLANTATA

Današnje generacija implantata ima čvrsti kohezivni gel, čvrstu ovojnicu koja je otporna na mehanička oštećenja ali ima i poseban sloj koji sprječava molekularni izlazak silikona izvan implantata i mogućnosti reakcija na slobodni silikon u tkivu. Dakle, ti su implantati čvršći, stabilniji na vrijeme, nepropusni za molekule silikona. Stara generacija implantata imala je rijetki silikonski gel, jednoslojnu tanku ovojnicu, ti stariji implantati imali su po većini literature predviđeni vijek trajanja deset godina. Sigurno je da današnja generacija implantata ima bitno duži vijek trajanja i prelazi to vrijeme. Važno je napomenuti da se brže mijenja dojka sa implantatima nego implantati. Prije će biti potreba korekcija izgleda dojke nego čista promjena implantata. Danas nije potrebna promjena implantata poslije 10 godina, ukoliko ne postoji neki drugi razlog za operaciju dojke.

IMPLANTATI I MEDICINSKA DOKUMENTACIJA UZ NJIH

Svaki pacijent koji se sprema na povećanje dojki mora znati:

 • Ime i prezime liječnika operatera, njegovu specijalizaciju i užu specijalizaciju,
 • Ime i prezime liječnika anesteziologa koji će voditi anesteziju,
 • Službenu registraciju ordinacije ili poliklinike gdje će se zahvat učiniti,
 • Ime proizvođača implantata koji se planiraju ugraditi, njihovu registraciju u Hrvatskoj.

imp1_mimp2_mNakon operacije mora se dobiti dva posebna Certifikata za umetke sa identifikacijskim brojevima ugrađenih umetaka, zajedno sa markicom koja se tijekom operacije skida sa nutarnjeg pakiranja umetka i lijepi na Povijest bolesti i na certifikate.

To je dokaz da implantati ugrađeni iz tvorničkog pakovanja, imaju porijeklo, imaju dozvoju ugradnje u Hrvatskoj, svoga dobavljača.

Nedopustiva je individualna kupnja implantata od strane pacijenta, jer se primjerice može desiti kiša u transportu, mokre kutije propuste vodu, implantat nije više sterilan, ugradi se i imamo problema. Sa druge strane to je ilegalna trgovine izvan kontrole države.

GARANCIJA ZA IMPLANTATE

Garancija za implantate obuhvaća nekoliko elemenata:

 • Certifikati proizvođača za svaki umetak pojedinačno
 • Račun dobavljača
 • Povijest bolesti ovlaštene ordinacije ili poliklinike (plastična kirurgija, ili opća kirurgija)
 • Račun ustanove gdje je operacijski zahvat učinjen

To znači da proizvođač implantat garantira za proizvod koji je isporučen ovlaštenoj medicinskoj ustanovi od registriranog dobavljača.

Liječnik koji je operirao mora imati specijalizaciju koja obuhvaća dojku, a to je plastični kirurg ili opći kirurg. Estetski kirurg kao specijalizacija ne postoji.

Naravno da garancija ne vrijedi za implantate koji su u Hrvatsku došli nelegalno, tj. nemaju dozvolu korištenja. Nešto poput lažne Vegete, ima pakovanje i izgled ali SMRDI

Kontakt informacije

Adresa:

Poliklinika BARBEL

Dragutina Hirča 1

10000 Zagreb

Telefon:

+385 (1) 23 06 100

Fax:

+385 (1) 23 06 300

e-mail:

info@barbel-plasticsurgery.hr

Hotmail.com Error

Zbog nama nepoznatog razloga Poliklinika Barbel nije u mogućnosti odgovarati na e-mail poruke koje dolaze s hotmail.com poslužitelja.

Molimo Vas da nam e-mail poruke ne šaljete s hotmail.com servisa nego nekog drugog kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na istu.

Hvala na razumijevanju

Radno vrijeme Poliklinike BARBEL

od 9 do 16 sati

Operacijski dani: Ponedjeljak - Četvrtak

Ambulantni dan: Petak

(uz prethodnu telefonsku predbilježbu)

Ostalo prema dogovoru.