Croatian English French German Portuguese Russian Spanish

Što je BOTOX?

"Botox" = Botulinum A Exotoxin

Botulinum A Exotoxin nije kozmetički preparat, već toksin, tj. registrirani lijek koji se normalno koristi u medicini više od 2 desetljeća.

U zadnjih desetak godina koristi se i u kozmetološke svrhe zbog svojih osobina, ali je i zadržao potencijalne opasnosti s nepropisanom upotrebom (način i osoba koja aplicira).

Iz toga izlazi da je :

 1. "Botox"preparat registriran u Hrvatskoj, što znači da je prošao je sve potrebne procedure prije registracije u našoj zemlji.
 2. Ima uvoznika i distributera, uputstvo i sve drugo.

Aplikaciju Botulinum A Exotoxina smije činiti samo liječnik.

Najčešća upotreba

U kliničkoj medicini neprocijenjiv je doprinos Botulinum A Exotoxina za liječenje poremećaja u funkciji očnih mišića, razna neurološka spastična stanja itd. Uloga liječnika koji aplicira Botulinum A Exotoxin u kozmetološke svrhe je velika, jer time proširuje indikacijsko područje i preuzima odgovornost za takvu upotrebu. To znači, da je za sve eventualne probleme koji proizlaze iz kozmetološke upotrebe Botulinum A Exotoxina isključivo, odgovoran liječnik koji ga koristi. Prozvođaći i distributeri su se na taj način zaštitili od problema, kojeg su prebacili na krajnjeg korisnika, tj liječnika.

U nekim zemljama Europe kao i u SAD-u već su registrirane neke kozmetološke upotrebe, a kod nas je to u tijeku.

Pacijent sa kozmetološkim indikacijama, treba znati da je Botulinum A Exotoxin jedna od mogućnosti, ali ne i jedina. Liječnik ne smije imati kontraindikacije za upotrebu (osim alergije na sredstvo). Pacijent mora biti informiran o relativnoj varijabilnosti željenih efekata, mogućim komplikacijama, koje su na sreću rijetke i prolaze za isto ono vrijeme, koliko traje djelovanje preparata, a to je od nekoliko mjeseci do godinu dana. Po mojim saznanjima, nije poznat niti jedan letalni slučaj u svijetu zbog upotrebe Botulinum A Exotoxina u kozmetološke svrhe, jer su doze doista male.

Potencijalna opasnost je jaka ALERGIJSKA REAKCIJA, i to je jedan od razloga zašto Botulinum A Exotoxina smije aplicirati samo liječnik. Aplikacija Botulinum A Exotoxina se treba činiti uz kompletnu opremu i medikamente za suzbijanje šoka, u što naravno ide i kisik. Aplikacija po aulama hotela ili drugim sličnim mjestima sigurno nije preporučena niti od proizvođača, a niti je dopustiva po medicinskim kautelama. Nonšalantni članci po Hrvatskim novinama u kojima se veliča Botulinum A Exotoxina, ali i liječnik koji sa njime čini čuda, svakako su pitanje ukusa, ali i pitanje lažnog informiranja potencijalnog pacijenta .

To je kod nas postala uobičajna praksa, iako je to u svijetu nedopustivo. Zadnje afere oko nekih lijekova u Hrvatskoj pokazuju koliko je i sam liječnik u stanju napisati o nekom preparatu radi financijske dobiti, svoje osobne ali i proizvođača preparata. Naravno, i ovdje se kao i kod upotrebe proskribiranog i štetnog tekućeg silikona može postaviti pitanje:

Može li se u Hrvatskoj upotrebljavati u humanoj medicini sve što nije zabranjeno, ili samo ono što je registrirano, tj. dozvoljeno.


Dr. Alan Scott, 1970 istraživajući nekirurško liječenje strabizma, (razrokosti) pokušavao je sa nekoliko tvari, među kojima i Botulinum toksin 1973 objavio je studiju na majmunima koja je prethodila upotrebi na ljudima u eksperimentalne i kliničke upotrebe. Tom studijom je zacrtao većinu praktičnih smjerova razvoja upotrebe Botulinum A Exotoxina koje vrijede i danas, 25 godina kasnije. 1978 Skot je obavio između 1077 proba na strabizmu kod ljudi. 1982 učinjena je velika studija na oko 7000 pacijenata različitih indikacija, sa oko 17000 tretmana.

Dakle, praktički od 1984 Botulinum A Exotoxin se koristi za blefarospazam (grčenje kapaka očiju)

Pojednostavljeno, Botulinum A Exotoxina je preparat koji se u medicini koristi preko 20 godina. U svijetu je to i u kozmetologiji korišteni preparat preko desetak godina. Samo po našim natpisima on je novi lijek, revolucija, eliksir, njime se rješava sve na licu. Toliko je sve pojednostavljeno, da si njegovu aplikaciju dopuštaju i osobe koje nisu liječnici.

Kozmetološki efekti su najjači na mimičnoj muskulaturi i nemoguće je zamisliti da Botox na licu može aplicirati osoba koja ne poznaje dobro muskulaturu lica i efekte koji nastaju korištrenjem Botulinum A Exotoxina.

Ipak svakako stoji: Botulinum A Exotoxina je standardizirani preparat koji se koristi u medicini dugo vremena. Ima limitirane doze, način razrijeđenja, čuvanja i drugo. Ako se dobro procijeni upotreba, daje odlične rezultate, naravno privremenog karaktera.

Rane kozmetološke upotrebe

Kao i mnogi drugi preparati, kozmetički efekti Botulinum A Exotoxina u početku su bili nuspojava kliničke upotrebe, koji su registrurani. Početak je oko sredine 1980. opet po dr. Scoott-u koji je registrirao prve nusrezultate upotrebom Botulinum A Exotoxina. Primjer je 1987., kada se uz terapiju blefarospazma vidjela reakcija na glabelarne bore (bore mrštenja između obrva).

Dr. Theodore Tromovich: studije 90, 91, 92: glabelarne bore i bore smijeha oko očiju. Druga grupa na Kolumbijskom univerzitetu, New York sa dr. Mitchell Brinom primjetila je kozmetičke efekte tretirajući facijalne distonije.

1992. - objavljena je studija o glabelarnim borama.

Od 1989. po Food and Drug administration, Botulinum A Exotoxin je siguran i efikasan za upotrebu kod blefarospazma, strabizma, hemifacijalnih spazama.

Nešto o "Botoxu"

Botoks je jedno od nekoliko zaštićenih imena toksina koji producira bakterija Clostridium botulinum. Zove se Botulinum A Exotoxin

Isti toksin od drugog proizvođaća zove se Dysport

Botulinum A Exotoxin je jedan od 8 serološki različitih toksina bakterije Clostridium botulinum. To su: A, B, C1, C2, D, E, F, G.

Gdje djeluje:
 • Na neuromuskularni spoj gdje inhibira oslobađanje acetilholina iz živčanih završetaka.
 • To daje oslabljenje ili atoničnu paralizu toga mišića.
Koliko djeluje:
 • 3-5 mjeseci, negdje duže.
 • Pacijent treba biti svjestan da će morati ponavljati injekcije.
Kada su vidljivi efekti aplikacije:
 • 3-7 dana nakon aplikacije, te pacijenta treba kontrolirati 7 - 10 dana iza aplikacije, dodati tamo gdje je efekt slabiji.
 • Najbolja starosna dob za kozmetološku upotrebu Botulinum A Exotoxina je od 30 - 50 godina, kada je koža još dovoljno elastična i bore nisu fiksirane

Botulinum A Exotoxina nije eliksir mladosti, kako pojedini članci u našim novinama opisuju. On paralizom mišića rješava pitanje mimičnih bora koje nisu fiksirane, tj stalne. To nije sredstvo sa kojim se ispunjavaju bore niti dobiva ravnina ili volumen nečega. Sa njime se blokira jaka ili prejaka kontrakcija određene mišićne grupe.

Naravno, na licu, za većinu mimičnih pokreta, postoje antagonistike grupe mišića, te treba paziti da paraliziranjem jedne grupe mišića, antagonistička grupa ne dobije prevagu pa se desi iskrivljenje npr. ugla usana, asimetrije lica, ili pad obrve. Sreća je što su sve promjene i dobre i loše prolazne.

5mS druge strane postoji čitav niz kliničkih stanja koja se odlično liječe istim preparatom.

Npr. kod grča jednog mišića vrata sa jedne strane, vrat se iskrivljuje a glava rotira. Botulinum A Exotoxina u pravo vrijeme će paralizirati mišić, te se olakšava daljnje liječenje fizikalnim metodama, pa čak i kirurškim liječenjem.

Također najstarija upotreba Botulinum A Exotoxina je kod strabizma, gdje za svaki pokret oka postoje suprotne grupe mišića, te ako je jedan prejak njegovim doziranim slabljenjem se postavlja oko u pravilan položaj.

Neki od preparata na tržištu:
 • BOTOX - Allergan, USA 100 U pakovanje
 • DYSPORT - Ipsen Ltd, England 500 U pakovanje

1 jedinica Botoksa je približno kao 4 jedinice Dysporta

Efikasnosti nakon razrjeđenja stajanjem na 4 st. C
 • 1d 90-100 %
 • 3d 70-80 %
 • 7d 40-50 %
 • 14d minimalna - tu je potencijalna opasnost slabog efekta

Glabella (bore mrštenja između obrva):

dobri rezultati, uz rijetke moguće komplikacije: masnice i ptoze (spuštenost) gornjeg kapka.

11am 11om 11pm
Prije operacije Aplikacija "Botoxa" Poslije operacije
Bore smijeha sa vanjske strane očiju :

dobri rezultati uz rijetke moguće komplikacije: masnice, dvoslike, ektropion, asimetrični smijeh.

12am 12bm 12cm
Prije operacije Aplikacija "Botoxa" Poslije operacije
Bore čela:

dobri rezultati uz rijetke moguće komplikacije: masnice, asimetrije čela, ptoze obrva.

13am 13om 13pm
Prije operacije Aplikacija "Botoxa" Poslije operacije
Bore vrata:

komplikacija rijetke, ali zbog velikih doza može se javiti slabost fleksora vrata i otežano gutanje.

Nosne bore:

uz dosta opreza i male doze , rezultati odlični.

14am 14bm 14cm
Prije operacije Aplikacija "Botoxa" Poslije operacije
Bore gornje usne:

dobri rezultati uz rijetke moguće komplikacije: masnice i asimetrija usana kod zatvaranje i smijeha.

15am 15bm
Prije operacije Poslije operacije
Hyperhidroza (jako znojenje) pazuha:

doza od 50 U po pazuhu daje i do 100 % efekt kroz, ponekad do 8 mjeseci. Doza od 30 U po pazuhu daje odličan rezultat kroz 6 mjeseci.

16am 16bm 16cm
Prije operacije

Odmah nakon

aplikacije "Botoxa"

Poslije operacije
Kombinirana terapija fiksiranih i mimičnih bora:

A: Trajne bore sa punilom

B: Mimične bore sa Botoxom

17am 17bm 17cm
Prije operacije Aplikacija "punila bore" Poslije operacije

Položaji aplikacije:

A: ležeći sa podignutim gornjim dijelom tijela daje stabilnost pacijenta, te ako je pacijent osjetljiviji, već se nalazi u poluležećem položaju.

B. sjedeći položaj daje direktni pogled liječnika prema regiji, bolje se vide asimetrije, i bolje se lociraju mišići.


APSOLUTNE

 1. Bolesti neuromuskularnog prenosa, kao mijastenija gravis, Lambert- Eatonov sindrom, i drugi.
 2. Preosjetljivost na na bilo koji sastojak u preparatu
 3. Upotreba aminoglikozidnih antibiotika ili spectinomycin unutar tri dana prije tretmana Botulinum A Exotoxina.
 4. Infekcije u području tretmana
 5. Trudnoća i dojenje

RELATIVNE

 1. poremećaji kaogulacije (zgrušavanja krvi)
 2. psihičke bolesti
 3. nerealna očekivanja

OPASNOST I LETALNA DOZA:

Smrtna doza je izračunata na oko 3000 U(mjernih jedinica) za težinu od 70 kg, aplicirana i.m. što je oko 50 - 100 puta više od doza koje se upotrebljavaju u kozmetičke svrhe. Najveća preporučena doza koja se koristi za teška spastička stanja je 400 U. To je 7,5 puta veća doza od maksimalne doze koju koristimo u kozmetologiji. Sigurnosne granice su velike.

Potencijalna opasnosti bi bile slabost muskulature, koja bi se manifestirala sa otežalim disanjem, gutanjem i drugim tegobama. Kod ulaska manjih količina toksina u cirkulaciju mogli bi se očekivati manji sistemski efekti, ali njih u pravilu nema, jer su dozvoljene količine preparata koje se koriste male. Kod velikog broja lijekova ovako visoke razlike terapeutske doze i letalne doze su višestruko manje.

ZAKLJUČAK

Svaki lijek je i otrov. Pitanje je samo razloga uzimanja, doze, načina korištenja i naravno tko ga aplicira. U rukama odgovornog liječnika, uz dobru indikaciju , Botox, kod kozmetološke upotrebe može dati zadovoljavajuće rezultate, kroz ograničeno vrijeme.

Neprocijenjiva je uloga Botoxa u plastičnoj kirurgiji, kao jedne od komplementarnih metoda kojima se može dugo zadržati svježi i mladenački izgled i odgoditi neumitnost vidljivih promjena starenja.

Kontakt informacije

Adresa:

Poliklinika BARBEL

Dragutina Hirča 1

10000 Zagreb

Telefon:

+385 (1) 23 06 100

Fax:

+385 (1) 23 06 300

e-mail:

info@barbel-plasticsurgery.hr

Hotmail.com Error

Zbog nama nepoznatog razloga Poliklinika Barbel nije u mogućnosti odgovarati na e-mail poruke koje dolaze s hotmail.com poslužitelja.

Molimo Vas da nam e-mail poruke ne šaljete s hotmail.com servisa nego nekog drugog kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na istu.

Hvala na razumijevanju

Radno vrijeme Poliklinike BARBEL

od 9 do 16 sati

Operacijski dani: Ponedjeljak - Četvrtak

Ambulantni dan: Petak

(uz prethodnu telefonsku predbilježbu)

Ostalo prema dogovoru.