Croatian English French German Portuguese Russian Spanish

APSOLUTNE

  1. Bolesti neuromuskularnog prenosa, kao mijastenija gravis, Lambert- Eatonov sindrom, i drugi.
  2. Preosjetljivost na na bilo koji sastojak u preparatu
  3. Upotreba aminoglikozidnih antibiotika ili spectinomycin unutar tri dana prije tretmana Botulinum A Exotoxina.
  4. Infekcije u području tretmana
  5. Trudnoća i dojenje

RELATIVNE

  1. poremećaji kaogulacije (zgrušavanja krvi)
  2. psihičke bolesti
  3. nerealna očekivanja

OPASNOST I LETALNA DOZA:

Smrtna doza je izračunata na oko 3000 U(mjernih jedinica) za težinu od 70 kg, aplicirana i.m. što je oko 50 - 100 puta više od doza koje se upotrebljavaju u kozmetičke svrhe. Najveća preporučena doza koja se koristi za teška spastička stanja je 400 U. To je 7,5 puta veća doza od maksimalne doze koju koristimo u kozmetologiji. Sigurnosne granice su velike.

Potencijalna opasnosti bi bile slabost muskulature, koja bi se manifestirala sa otežalim disanjem, gutanjem i drugim tegobama. Kod ulaska manjih količina toksina u cirkulaciju mogli bi se očekivati manji sistemski efekti, ali njih u pravilu nema, jer su dozvoljene količine preparata koje se koriste male. Kod velikog broja lijekova ovako visoke razlike terapeutske doze i letalne doze su višestruko manje.

ZAKLJUČAK

Svaki lijek je i otrov. Pitanje je samo razloga uzimanja, doze, načina korištenja i naravno tko ga aplicira. U rukama odgovornog liječnika, uz dobru indikaciju , Botox, kod kozmetološke upotrebe može dati zadovoljavajuće rezultate, kroz ograničeno vrijeme.

Neprocijenjiva je uloga Botoxa u plastičnoj kirurgiji, kao jedne od komplementarnih metoda kojima se može dugo zadržati svježi i mladenački izgled i odgoditi neumitnost vidljivih promjena starenja.

Kontakt informacije

Adresa:

Poliklinika BARBEL

Dragutina Hirča 1

10000 Zagreb

Telefon:

+385 (1) 23 06 100

Fax:

+385 (1) 23 06 300

e-mail:

info@barbel-plasticsurgery.hr

Hotmail.com Error

Zbog nama nepoznatog razloga Poliklinika Barbel nije u mogućnosti odgovarati na e-mail poruke koje dolaze s hotmail.com poslužitelja.

Molimo Vas da nam e-mail poruke ne šaljete s hotmail.com servisa nego nekog drugog kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na istu.

Hvala na razumijevanju

Radno vrijeme Poliklinike BARBEL

od 9 do 16 sati

Operacijski dani: Ponedjeljak - Četvrtak

Ambulantni dan: Petak

(uz prethodnu telefonsku predbilježbu)

Ostalo prema dogovoru.