Croatian English French German Portuguese Russian Spanish

Sva dokumentacija u Klinici Barbel je isključivo računalna, sa potpunom zaštitom.

U Klinici Barbel registrira se prvi kontakt pacijenta u računalo pod imenom i prezimenom, razlog poziva, termin dogovorenog pregleda, tko je preporučio pacijenta.

Dokumentacija po vrstama:
 • Izvod iz povijesti bolesti

Sačinjava se tijekom konzultacijskog pregleda i sadrži sve podatke o pacijentu: anamnezu, klinički status pacijenta, mišljenje za operacijski zahvat i plan operacijskog zahvata.

 • Plan prije operacijskih pretraga
 • Laboratorijska obrada
 • Moguće komplikacije planiranog operacijskog zahvata
 • Anesteziološki upitnik
 • Anesteziološki pregled
 • Moguće komplikacije planirane vrste anestezije
 • Prije operacijska priprema pacijenta, dijeta i drugo
 • Anesteziološka lista
 • Operacijska lista
 • Dekurzus
 • Povijest bolesti
 • Certifikati implantata
 • Lista traka sterilnosti sa svega što se koristi sterilno tijekom operacije

Kontakt informacije

Adresa:

Poliklinika BARBEL

Dragutina Hirča 1

10000 Zagreb

Telefon:

+385 (1) 23 06 100

Fax:

+385 (1) 23 06 300

e-mail:

info@barbel-plasticsurgery.hr

Hotmail.com Error

Zbog nama nepoznatog razloga Poliklinika Barbel nije u mogućnosti odgovarati na e-mail poruke koje dolaze s hotmail.com poslužitelja.

Molimo Vas da nam e-mail poruke ne šaljete s hotmail.com servisa nego nekog drugog kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na istu.

Hvala na razumijevanju

Radno vrijeme Poliklinike BARBEL

od 9 do 16 sati

Operacijski dani: Ponedjeljak - Četvrtak

Ambulantni dan: Petak

(uz prethodnu telefonsku predbilježbu)

Ostalo prema dogovoru.