Croatian English French German Portuguese Russian Spanish
Ovdje možete preuzeti određene dokumente poliklinike BARBEL namijenjene korisnicima naših usluga.

Upute

Upute za operaciju

Anesteziološki upitnik

anest-upit.pdf

Upitnik o prethodnim bolestima i operacijama te funkcijama i navikama

OP u lokalnoj anesteziji

lokal-upit.pdf

Upitnik za operaciju provedenu u lokalnoj anesteziji

OP u lok. s nalazom

lokal-nalaz.pdf

Upitnik za operaciju provedenu u lokalnoj anesteziji s lab. nalazima

OP u općoj anesteziji

opca-upit.pdf

Upitnik za operaciju provedenu u općoj anesteziji s osnovnim nalazima

OP u općoj anest.+lab.

opca-lab.pdf

Upitnik za operaciju provedenu u općoj anesteziji s proširenim nalazima

OP dojki u općoj anest.

opca-dojke.pdf

Upitnik za operaciju dojki u općoj anesteziji s osnovnim nalazima

Komplikacije operacijskih zahvata

na dojkama

Augmentacija dojki

Subglanduralno

subglandularno.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata povećanja dojki silikonskim umetcima smještajem implantata ispod žlijezde

Subpektoralno

subpectoralno.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata povećanja dojki silikonskim umetcima smještajem implantata ispod pektoralnog mišića

Tubularne dojke

tubularna_dojka.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata povećanja tubularne (konusne) dojke silikonskim umetcima smještajem implantata ovisno o anatomskim i estetskim uvijetima

Kapsulektomije

k_isti.pdf

k_novi.pdf

k_ruptura.pdf

k_mastopek.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata kapsulektomije s vračanjem istih silikonskih implantata

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata kapsulektomije s postavljanjem novih silikonskih implantata

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata kapsulaktomije kod rupture silikonskog implantata sa zamjenom i umetanjem novog silikonskog implantata

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata kapsulektomije s postavljanjem silikonskog implantata uz podizanje opuštene dojke

Lipofilinga dojke

lipofiling.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata povećanja dojki metodom lipofilinga vlastitim masnim tkivom

Aug.mentacijske mastopeksije

aug_masto.pdf

am_tub_dojka.pdf

am_tub_periareol.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata povećanja dojki silikonskim implantatima uz podizanje opuštenih dojki

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata povećanja tubularnih dojki silikonskim implantatima s podizanjem tubularne i opuštene dojke

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata povećanja tubularne dojke silikonskim implantatima s podizanjem tubularne dojke periareolarnim pristupom

Reaugmentacije

reag_konverzija.pdf

reag_nakon_inf.pdf

reag_vecim.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata reaugmentacije s promjenom položaja silikonskog implantata subglandularno <-> subpektoralno

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata reaugmentacije dojki nakon zalječene infekcije oko silikonskog implantata

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata reaugmentacije većim silikonskim implantatima od trenutnih postavljenih

Areole i mamile

Evertiranje evert_mamile.pdf

moguće komplikacije ijekom i nakon OP zahvata evertiranja bradavice dojki uz smanjenje prolapsa areole, stripom dermisa areole.

Rekonstrukcija rekonst_areole.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata rekonstrukcije areole sa slobodnim transplantatom dijela areole.

Transplantacija Areole  transpl_areole.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata rekonstrukcija areole sa slobodnim transplantatom dijela areole kontralateralne strane.

Transplantacija Mamile  transpl_mamile.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata rekonstrukcija mamile sa slobodnim transplantatom dijela mamile kontralateralne strane.

Ginekomastija

Liposukcijski

gineko_lipo.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata ginekomastije metodom liposukcije masnog i žlijezdanog tkiva

Liposukcijski  + žlijezda kirurški

 g_lip_zlijezde.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata ginekomastije metodom liposukcije masnog i dijelom žlijezdanog tkiva s kirurškim uklanjanjem preostalog dijela žlijezdanog tkiva

Liposukcijski + koža kirurški

g_lip_koze.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata ginekomastije metodom liposukcije masnog i dijelom žlijezdanog tkiva te kirurški preostalog dijela žlijezdanog tkiva uz uklanjanje viška kože

Mastopeksija

Mastopeksija

mastopeksija.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata podizanja dojke

Tubularna dojka

m_tub.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata podizanja tubularne dojke

Redukcija

Liposukcijski s mastopeksijom

red_mastopek.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata redukcije dojke metodom liposukcije masnog i žlijezdanog tkiva uz podizanje dojke

Kirurški s mastopeksijom

lipos_mastopek.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata kirurške redukcije dojke uz njeno podizanje

na glavi

Bore i nabori

Botox™ botox.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata aplikacije Botox™-a

Skarifacija bora s lipofilingom skarifacija_lipofiling.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata korekcije fiksiranih bora s skarifikacijom lipofilingom

Skarifacija bora skarifacija.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata korekcije fiksiranih bora skarifikacijom

Dermoabrazije

Dermoabrazija lica dermoabrazija.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata dermoabrazije lica

Faceliftinga

Facelifting facelift.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata podizanja cijelog lica - Facelifting

Facelifting s blefaroplastikom facelift_blefaro.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata podizanja cijelog lica s blefaroplastikom gornjih i donjih vijeđa te uklanjanjem masnih jastučića oko kapaka

Minilifting minilift.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata podizanja dijela lica - Minilift lica

Temporalni lifting tempor_lift.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata podizanja temporalnog dijela čela - temporalni lifting

Fileri

Aquamid™ aquamid.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata korekcije bora AQUAMID™ preparatom

Kapci

Blefaroplastika s redukcijom masnih jastučića i liftom obrva b_gid_lift_obrva.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata blefaroplastike gore i dolje s redukcijom masnih jastučića te liftom obrva

Blefaroplastika sa redukcijom masnih jastučića i temoralnim liftom b_gid_temp_lift.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata blefaroplastike gore i dolje s redukcijom masnih jastučića i temporalnih liftom

Blefaroplastika gore s liftom obrva b_g_lift_obrva.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata blefaroplastike gornje vjeđe s redukcijom medijalnog masnog jastučića i liftom obrva

Blefaroplastika s redukcijom masnih jastučića b_gid_mas_jast.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata blefaroplastike gore i dolje s redukcijom masnih jastučića

Blefaroplastika dolje transpalpebralno b_transkonj.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata blefaroplastike donje vjeđe s redukcijom masnog jastučića transpalpebralno

 Ektropion ektropion.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata korekcije ektropiona donje vjeđe

 Ektropion i lift obrve ektropion_lift_obrva.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata korekcije ektropiona donje vjeđe i liftom obrve

 Ptoza kapaka ptoza_kapka.pdf

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata korekcije stečene netraumatske ptoze kapaka transpalpebralno

Kosa

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

Lipotransfer

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

Nos

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

Podbradak

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

Uha

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

Usne

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

na tijelu

Lifting tijela

    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

Liposukcije tijela

    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

Lipotransferi tijela

    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

Hernioplastika

    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata
    moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

na koži

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

na spolovilu

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

   

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

ostalo

Šaka

 

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

Vene

 

moguće komplikacije tijekom i nakon OP zahvata

Kontakt informacije

Adresa:

Poliklinika BARBEL

Dragutina Hirča 1

10000 Zagreb

Telefon:

+385 (1) 23 06 100

Fax:

+385 (1) 23 06 300

e-mail:

info@barbel-plasticsurgery.hr

Hotmail.com Error

Zbog nama nepoznatog razloga Poliklinika Barbel nije u mogućnosti odgovarati na e-mail poruke koje dolaze s hotmail.com poslužitelja.

Molimo Vas da nam e-mail poruke ne šaljete s hotmail.com servisa nego nekog drugog kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na istu.

Hvala na razumijevanju

Radno vrijeme Poliklinike BARBEL

od 9 do 16 sati

Operacijski dani: Ponedjeljak - Četvrtak

Ambulantni dan: Petak

(uz prethodnu telefonsku predbilježbu)

Ostalo prema dogovoru.